Talentrekrutering in de financewereld: deze 6 tips geven je een voorsprong

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
15 februari - 3 min. leestijd
Talentrecruitmentplan

Talentschaarste blijft een belangrijke bezorgdheid in de financefunctie. Niet alleen is de concurrentie om talent hevig, voortdurende tekorten aan skills, een wijzigend beroepsbevolkingslandschap en macro-economische uitdagingen maken het de CFO heel moeilijk om functies snel en effectief in te vullen. Wij geven enkele tips om het juiste talent te vinden! 

 

1. Work-lifebalans

De financiële sector staat berucht om zijn lange dagen en werkuren. Het bereiken van een evenwicht tussen werk en privé is daarom essentieel om jouw medewerkers tevreden en gemotiveerd te houden. Als werkgever creëer je best een positieve balans om de nodige flexibiliteit van jouw medewerkers te krijgen. Remote work is een opportuniteit om jouw medewerker de nodige flexibiliteit te geven, maar eveneens om via technologie in contact te blijven met hem/haar.

 

2. Inzetten op menselijk kapitaal

De medewerkers in finance hebben baat aan het verbreden van de eigen kennis naargelang hun functie of met het oog op een toekomstige positie. Daarom is het essentieel om bij talentrekrutering te spreken over een potentieel carrièrepad, alsook de mogelijkheid tot het bijscholen van zichzelf, los van de functie. Kneed de finance prospect zelf van bij de start of laat een ervaren/senior medewerker de rol opnemen als mentor zodat zijn/haar kennis niet verloren gaat. Denk eveneens aan wat er op de lange termijn belangrijk is om de finance functie relevant te houden vanuit menselijk oogpunt.

Talentrecruitment

3. Het automatiseringseffect

In het bepalen van wat voor jouw financefunctie op de lange termijn belangrijk zal zijn, staat procesautomatisering wellicht al aan de deur te wachten. Niet alleen het analytisch inzicht maar ook het datavermogen van jouw team zal een prioriteit vormen in de keuze en selectie van medewerkers. Wanneer je deze potentiële medewerkers een langetermijnplan kan bieden dat automatisering en standaardisering omarmt, en zo de toegevoegde waarde van finance voor het volledig ecosysteem verhoogt, zal dit wellicht op meer bijval kunnen rekenen. 

 

4. Sustainability

Ja, ook sustainability is één van die thema’s die talentvolle financeprofielen bezighoudt. Niet alleen omdat finance een belangrijke rol zal spelen in de duurzame transitie, en vooral de rapportering, ook is het een thema dat jongeren heel hard aanspreekt. Inzetten op maatschappelijk verantwoordelijkheid en werken aan een betere toekomst voor iedereen, zal in een eerste gesprek met een potentiële werknemer al een belangrijk onderwerp vormen.

 

5. Laat finance proeven van de business

De tijd dat finance in een ivoren toren zijn loep legde op alle transactionele lijnen is (hopelijk) ook voor jou al voorbij. Financemedewerkers moeten de taal van de business begrijpen en kunnen meer toegevoegde waarde brengen in hun specifieke positie wanneer ze ook de tijd krijgen om alle invalshoeken van de business te leren begrijpen. Daarom is het aangewezen om financials ook de stap te laten maken naar business operations of in sales ervaringen te laten opdoen. 

groepsfoto

6. Het moet wat kosten

Last but not least. Budget moet de mogelijkheid geven om een gedegen talent recruiting process op te zetten. Het is essentieel om vanuit verschillende ooghoeken in te zetten op naamsbekendheid, de juiste rekruteringskanalen en -partners, … Neem talentrekrutering mee in de algemene strategie en de langetermijnvisie van de onderneming. Welke profielen zullen het bedrijf vooruit helpen en de toegevoegde waarde bieden die we nodig, maar ook een essentiële aanvulling zijn om de toekomst van de onderneming ook te vrijwaren. De talenten van nu zullen immers de leiders van morgen zijn.

Ben jij ook op zoek naar talent om je business tijdelijk te versterken? Onze experten staan klaar! 

Ook interessant