Via e-learnings tegemoet komen aan de opleidingsbehoeften van je werknemers

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
19 december - 2 min
qdf

Levenslang leren is het laatste decennium uitgegroeid tot een belangrijk begrip in onze maatschappij. Door de voortdurende evoluties, verwacht men dat mensen zich vlot aanpassen, zowel op professioneel, sociaal als persoonlijk vlak. Europa erkent het belang van levenslang leren en heeft het als een van z’n onderwijsdoelstellingen mee opgenomen. Nu wil ook onze regering daarom een opleidingscultuur stimuleren via onder andere de arbeidsdeal. Meer investeren in opleidingen voor werknemers is daarbij de boodschap. 

 

1. Wat zegt de arbeidsdeal precies over opleidingendagen en opleidingsplannen? 

Tot nu toe kenden we eigenlijk een collectief recht, want er werd voorzien in een gemiddelde aan opleidingsdagen per voltijds equivalent over de onderneming heen. Nu wordt een individueel opleidingsrecht ingevoerd voor elke werknemer. Dit uitsluitend voor ondernemingen met meer dan 20 werknemers.

De wetgever is zeer soepel in het definiëren van een opleiding. Alle vormen van opleiding (formeel, informeel, werkplekleren, afstandsonderwijs, fysiek, digitaal, …) komen in aanmerking. Beursbezoeken en zelfstudie, alles lijkt OK. De opleidingstijd moet steeds als werkuur worden bezoldigd.

 

 

2. Hoe kan je het aanpakken?

Al vanaf het begin zetten we bij Finsiders in op opleidingen én voorzien we ook de nodige tijd om hierin te investeren. Elke consultant krijgt niet-factureerbare opleidingsdagen om opleidingen te volgen. De opleidingsdagen worden uitgedrukt in uren, zodat men deze flexibeler kan inplannen om een opleiding te volgen. Er zijn enkele vaste opleidingsdagen zoals een bootcamp en het leiderschapstraject, die ingericht worden als een klassikale opleiding.

Daarnaast is er soms ad hoc nood aan kennis en expertise, ter voorbereiding van een nieuw project bijvoorbeeld. In dat geval kan een Finsider zelf aan de slag gaan met een online opleiding die ze – wanneer ze daar zelf tijd en ruimte voor hebben – volgen of geven.

Alle opleidingen worden opgenomen en opgeslagen in ons digitaal leerplatform. De opleidingen worden zo toegankelijk en faciliterend mogelijk gemaakt, waardoor maar liefst 95% van de opleidingen hybride zijn. Dit betekent dat ze plaats-, tijds- én niveau-onafhankelijk gevolgd kunnen worden. Alle medewerkers kiezen zelf welke opleidingen ze volgen en waar, wanneer en hoe ze dit willen doen. Zo hebben ze op elk moment volledige grip op hun eigen ontwikkeling. Een carrière-op-maat, maar evenzeer dus een opleiding-op-maat van elke Finsider.

 

 

3. Welke opleidingen kan je terugvinden op ons leerplatform?

Als Finance professional is het belangrijk om bij te blijven, zowel op inhoudelijk vlak maar evenzeer op vlak communciatieskills als softwaremogelijkheden. Zo kan je op ons leerplatform enkele controlling e-learnings terugvinden zoals cost accounting, investeringsanalyse, werkkapitaalbeheer en cashmanagement. Ook op boekhoudkundig vlak kan je jezelf verdiepen in financiële analyse, jaarrekening lezen, consolidatie en IFRS. Op fiscaal vlak kan je aan de slag met BTW, zowel de wetgeving in binnen- en buitenland áls de verschillende aangiftes. Wat software betreft, kan je jezelf op eigen tempo bijscholen met e-learnings over Power BI en Excel. Naast de e-learnings, zijn ook enkele fysieke live opleidingen aanwezig zoals het leiderschapstraject, consulting skills en afsluit van de boekhouding. Heel wat mogelijkheden dus!

 

4. Tot slot, wat moet er precies in het opleidingsplan?

In zo'n opleidingsplan (elektronisch of op papier) staan minstens de aangeboden opleidingen en de doelgroep van werknemers voor wie ze bestemd zijn. Het gaat zowel om formele, georganiseerde opleidingen als informele opleidingen, zoals zelfstudie of deelname aan conferenties. Ook digitale opleidingen komen in aanmerking. Vermeld duidelijk op welke manier het bijdraagt aan de wettelijke verplichte investering in de opleiding.

Geef je finance team toegang tot opleidingen in lijn met hun job én interesses!

Ook interessant