Ratio-analyse

De meeste Belgische ondernemingen publiceren jaarlijks hun jaarrekening. Hoe interpreteer je deze boekhoudkundige informatie om de financiële situatie juist te beoordelen?

 • Accountancy, Creditmanagement
 • KMO Portefeuille
 • 4 uur
 • € 657,00
dg
Algemeen
Programma
Voor wie
Praktisch
Docent

Algemeen

De meeste Belgische ondernemingen publiceren jaarlijks hun jaarrekening. Hoe interpreteer je deze boekhoudkundige informatie om de financiële situatie juist te beoordelen? 

Tijdens deze e-learning reiken we hulpmiddelen aan om onderstaande vragen te beantwoorden:

 • Kan de onderneming haar schulden op korte en lange termijn terugbetalen?
 • Is de onderneming voldoende rendabel? 
 • Biedt de onderneming voldoende bescherming aan de schuldeisers? 

Aan de hand van enkele casussen en vergelijking met de sector, worden deze vragen beantwoord. 

Programma

Tijdens deze e-learning worden onderstaande elementen behandeld:

 • Analyse van de jaarrekening (verticaal en horizontaal)
 • Liquiditeit op korte en lange termijn
 • Rendabiliteit
 • Solvabiliteit
 • Andere relevantie financiële knipperlichten

Voor wie

Deze e-learning is gericht op:

 • Accountants
 • Controllers
 • Financiële medewerkers

Een basis van financieel inzicht en dubbel boekhouden is vereist. 

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Docent

Annelies Kempinck begon haar carrière als auditor bij PriceWaterhouseCoopers. Daarna ging ze aan de slag bij de FOD Financiën als inspecteur BTW. Sinds een tiental jaar is ze verbonden aan VIVES Hogeschool, waar ze in het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde – bachelor Accountancy-Fiscaliteit verschillende opleidingsonderdelen (o.a. financiële analyse, controleleer, consolidatie, cost & management accounting en vennootschapsboekhouden) doceert.

De meeste Belgische ondernemingen publiceren jaarlijks hun jaarrekening. Hoe interpreteer je deze boekhoudkundige informatie om de financiële situatie juist te beoordelen?

 • Accountancy, Creditmanagement
 • KMO Portefeuille
 • 4 uur
 • € 657,00