Introductie tot dubbel boekhouden

Een boekhoudkundige basiskennis is onontbeerlijk voor iedereen die een bijdrage wil leveren in het financieel beleid van een onderneming.

 • Accountancy
 • KMO Portefeuille
 • 6 uur
 • € 195,00
acc
Algemeen
Programma
Voor wie
Praktisch

Algemeen

Een boekhoudkundige basiskennis is onontbeerlijk voor iedereen die een bijdrage wil leveren in het financieel beleid van een onderneming.
Dit kunnen zowel de interne medewerkers zijn (personeelsleden van administratieve afdelingen (input), managers van niet-financiële departementen, … ), als adviseurs van de onderneming en hun medewerkers (juristen, fiscalisten, medewerkers van boekhoudkantoren, informatici, …). Kortom, voor iedereen die nood heeft aan een (betere) basiskennis van boekhouden en de inhoud en opbouw van de jaarrekening.
Enige boekhoudkundige voorkennis is absoluut niet vereist.

Programma

Tijdens deze online cursus behandelen we volgende inhouden:

 • De balans en resultatenrekening
 • Binnenlandse aan- en verkoopfacturen
 • Buitenlandse aan-en verkoopfacturen

Voor wie

Deze opleiding is gericht op:

 • Financiële medewerkers
 • Administratieve bedienden
 • Medewerkers van boekhoudkantoren

Iedereen die nood heeft aan een (betere) kennis van boekhouden.

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Een boekhoudkundige basiskennis is onontbeerlijk voor iedereen die een bijdrage wil leveren in het financieel beleid van een onderneming. Tijdens deze e-learning ga je aan de slag met de basics van dubbel boekhouden.

 • Accountancy
 • KMO Portefeuille
 • 6 uur
 • € 195,00