Jaarrekening lezen - Introductie

De jaarrekening geeft de financiële gezondheid van een bedrijf weer, áls je weet waarop je moet letten.

 • Accountancy, Creditmanagement
 • KMO Portefeuille
 • 2 uur
 • € 225,00
acc
Algemeen
Programma
Voor wie
Praktisch

Algemeen

De jaarrekening geeft de financiële gezondheid van een bedrijf weer, áls je weet waarop je moet letten. Deze online cursus overloopt elk onderdeel van de jaarrekening en helpt je de cijfers interpreteren.

Programma

Tijdens deze online cursus komen volgende zaken aan bod:

 • Wat is een jaarrekening?
 • Wie moet een jaarrekening neerleggen?
 • Schema's van de jaarrekening
 • Inhoud van de jaarrekening:
  • Balans
  • Resultatenrekening
  • Toelichting
  • Verslag commissaris en AV
  • Sociale balans 
 • twee praktijkoefeningen, mét oplossing in video beschikbaar.

Deze online cursus bevat meer dan 2 uur beeldmateriaal en oefeningen waardoor je onmiddellijk praktisch aan de slag kan.

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die meer inzicht wil verwerven in de balans, resultatenrekening en jaarrekening in zijn geheel. 

Voorkennis van basisboekhouden is vereist. 

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

De jaarrekening geeft de financiële gezondheid van een bedrijf weer, áls je weet waarop je moet letten. Deze online cursus overloopt elk onderdeel van de jaarrekening en helpt je de cijfers interpreteren

 • Accountancy, Creditmanagement
 • KMO Portefeuille
 • 2 uur
 • € 225,00