Introductie tot afsluit boekjaar

De eindejaarsverrichtingen zijn altijd een extra zorg voor een onderneming. Hoe sluit je op een correcte wijze de boekhouding af? 

 • Accountancy
 • KMO Portefeuille
 • 5 uur
 • € 232,00
acc
Algemeen
Programma
Voor wie
Praktisch

Algemeen

De eindejaarsverrichtingen zijn altijd een extra zorg voor een onderneming. Hoe sluit je op een correcte wijze de boekhouding af? 

Programma

Tijdens deze opleiding worden volgende inhouden behandeld:

 • Opstellen van de proef- en saldibalans
 • Regularisaties m.b.t. aankopen 
 • Voorraadwijziging
 • Regularisaties m.b.t. vorderingen en schulden
 • Herklassering van schulden
 • Afschrijvingen 
 • Overboeken van BTW-rekeningen
 • Overlopende rekeningen
 • Voorzieningen
 • Waardeverminderen
 • Bepaling en verwerking van het resultaat

De inhoud wordt eerder theoretisch overgebracht door de nodige boekingen aan te reiken en in te oefenen met casussen.

Voor wie

Deze opleiding is gericht op accountants die binnenkort een boekhouding moeten afsluiten en de nodige kennis wat betreft de boekingen, nog mist.

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

De eindejaarsverrichtingen zijn altijd een extra zorg voor een onderneming. Hoe sluit je op een correcte wijze de boekhouding af? Tijdens deze e-learning ga je ermee aan de slag en leer je correct boekhoudkundig de regularisaties verwerken.

 • Accountancy
 • KMO Portefeuille
 • 5 uur
 • € 232,00