Zo ziet de CFO van 2025 eruit: strateeg, coach én waakhond.

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
12 april - 8 minuten
Toekomst CFO

Wordt de CFO weldra vervangen door artificiële intelligentie? Zo’n vaart zal het niet snel lopen. Eén ding is wel zeker: door de invloed van technologie zal de functie ook de komende vijf jaar ingrijpend veranderen. De CFO van morgen is niet enkel thuis in balance sheets of cashflowmanagement, maar kent ook het klappen van de zweep als het gaat over blockchain-technologie, predictive analytics en cybersecurity. En dat is nog lang niet alles.

De CFO van de toekomst zal meer dan ooit de spil van de organisatie zijn. Door een centrale rol te spelen in digitale transformatie, maar ook door waarde te creëren in andere domeinen als investeringen en acquisities, compliance en stakeholder management. Maar hoe combineer je al die rollen met de klassieke invulling van de functie? Wij zochten naar een antwoord en keken de toekomst recht in de ogen. Hoe ziet de CFO van 2025 eruit?

 

De CFO vroeger: de boekhouder

Tot aan de jaren negentig nam de CFO een relatief traditionele rol op in het bedrijf. Denk aan het opmaken van rapportages, het in kaart brengen van de performantie of het beheer van de checks-and-balances binnen de organisatie. Kortom: de rol van de goede huisvader, vlot goochelend met cijfers en technische kennis. CFO’s waren meestal accountants of kwamen uit de financiële afdeling. Een strategische of zakelijke visie was voor de functie toen geen noodzakelijke vereiste. Daar kwam gelukkig verandering in.

 

De CFO vandaag: de rechterhand

Dertig jaar een digitale revolutie later, groeide de rol van CFO uit van head accountant tot die van een multidisciplinair strateeg en de rechterhand van de CEO. De Chief Financial Officer denkt vandaag de dag niet alleen mee op financieel niveau, maar ook op strategisch en commercieel vlak. Welke disrupties kunnen een impact hebben? Wat met de steeds uitdijende regelgeving in de financiële sector? Welke investeringen hebben vandaag de meest onzekere return? De CFO ligt er soms hele nachten wakker van.

CFO

De CFO van morgen: de allrounder

Eigen aan de rol van CFO is dat die voortdurend evolueert. Naast de klassieke invulling van de job – ervoor zorgen dat het financiële plaatje klopt – kwamen er een heleboel nieuwe taken bij. Tegelijk worden er steeds nieuwe skills verwacht. De focus van de functie verschuift stilaan naar groei realiseren, strategisch leiderschap en het aansturen van transformatie. Dat vinden de meeste CFO’s prima. Ze houden nu eenmaal van uitdagingen. 

Die gewijzigde rol heeft een aantal redenen:

  • Het management stelt steeds hogere eisen aan de skillset van de CFO
  • Veranderingen in de markt volgen zich aan een steeds sneller tempo op
  • De explosie van financiële data vergt van bedrijven een nieuwe mindset
  • De steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving in de financiële sector
  • De aanhoudende druk van aandeelhouders om te blijven groeien

De CFO is zich goed bewust van de veranderingen die de functie de komende jaren zal ondergaan. In een recent grootschalig onderzoek door Ernst & Young geeft 74% van de CFO’s aan dat digitale en slimme technologie en geavanceerde data-analyse de komende vijf jaar een cruciale rol zullen spelen in hun eigen toekomst. Ook zien ze duidelijk een stijgend belang voor stakeholder management (58%) en risicomanagement (53%). 

Maak kennis met de CFO van 2025

 

1. De katalysator

De rol van de CFO is om ervoor te zorgen dat iedereen in het finance team in staat is om big data om te zetten in waardevolle en inzichtelijke informatie. Hij of zij zorgt er ook voor dat alle rapporten in realtime beschikbaar zijn en ook effectief worden gebruikt door het management als leidraad voor om meer groei, efficiëntie en productiviteit op de lange termijn te realiseren.

 

2. De vernieuwer

Door tijdig nieuwe technologieën te ontdekken en te omarmen, zet de finance manager van morgen een bepalende stempel op de toekomst van het bedrijf. Van predictive analytics tot blockchain, cloud computing of het Internet of Things: de CFO van 2025 maakt van nieuwe technologie het speerpunt van de groeistrategie en maakt er een missie van om te blijven innoveren.

 

3. De strateeg

De CFO van 2025 is de architect van een strategisch plan dat de bedrijfsdoelstellingen vastlegt, belangrijkste obstakels identificeert en opportuniteiten in kaart brengt. Daarvoor werkt hij of zij nauw samen met alle andere afdelingen. De ambities van het management vertaalt de CFO naar KPI’s en consistente groei op de korte, middellange en lange termijn. 

 

4. De waakhond

Prioriteit van de CFO blijft om de assets van de onderneming te beschermen en te behouden, en accuraat te rapporteren over de financiële positie naar stakeholders. Tegelijk zullen toekomstige CFO's meer dan ooit een passend beleid moeten voeren als het gaat over kapitaalinvesteringen, liquiditeit en aandeelhoudersrendement. Met de juiste balans tussen risico en rendement.

 

5. De leider

Actief leiderschap en coaching worden twee kerncompetenties van de moderne CFO. Hij of zij weet hoe je een finance team motiveert om autonoom verantwoordelijkheid en initiatief te nemen. Met talent voor leiderschap brengt hij of zij talent, service levels en kosten perfect met elkaar in balans. Tegelijk helpt de CFO om jong talent te ondersteunen in hun persoonlijke groei.

 

De CFO, ook een goochelaar?

Hoe combineert de CFO van morgen die meer strategische rol met de klassieke verantwoordelijkheden van een financieel manager? Simpel: door taken te delegeren. Flexibele tewerkstelling of project sourcing kan daarin een belangrijke rol spelen. Door operationele taken te outsourcen aan tijdelijke, meteen inzetbare financiële experts, kan de CFO beter doen waar hij of zij goed in is: het schip met eigen handen de juiste richting uitsturen.

 

CFO-as-a-service

Ook de CFO zelf maakt in Vlaamse bedrijven steeds vaker deel uit van een contingent workforce. Die tendens werd nog versterkt door de recente pandemie. Via flexibele tewerkstelling kunnen ook jonge bedrijven meteen een beroep doen op een ervaren finance manager voor een kort of langlopend project, denk aan een acquisitie of een digitaliseringsproces begeleiden. Bedrijven kunnen zich op die manier blijven focussen op hun core business.

 

Team finance cfo

De conclusie

De belangrijkste uitdaging van CFO’s voor de komende vijf jaar wordt om te begrijpen hoe ze hun eigen functie kunnen transformeren en herdefiniëren. Alleen zo kunnen ze een sleutelrol spelen bij het begeleiden van hun bedrijf naar het digitale tijdperk. Kosten verlagen en efficiëntie verbeteren dankzij technologische adoptie staat daarbij centraal. De groei van Finsiders is alvast het beste bewijs dat CFO’s steeds meer gaan focussen op het herdenken van hun rol en het transformeren van hun finance department. 

Charles Darwin
“It is not the strongest or the most intelligent who will survive but those who can best manage change.”
Charles Darwin

Haal zelf het juiste talent in huis

Op zoek naar een tijdelijke CFO? Of zoek je operationele versterking om een piek op te vangen? Haal een topprofiel in huis zonder ellenlange wervingsprocedure. Finsiders geeft operationele en strategische ondersteuning aan financiële departementen en ondernemers. Dat doen we met onze eigen, snel inzetbare financiële experts. Die experts werven we zelf aan en helpen we om alles uit zichzelf en hun carrière te halen. Zo geven we samen vorm aan de finance van morgen.

Ook interessant