Wat zijn de 8 pijlers van een sterk finance team?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
5 mei - 4 minuten
Overleg

Met de Finsiders QuickScan brengen we aan de hand van enkele sleutelvragen in kaart hoe sterk jouw finance team gewapend is voor de uitdagingen van morgen. Om je alvast op weg te zetten, benoemen we 8 pijlers die je steeds in het achterhoofd dient te houden bij de organisatie en uitbouw van het team. Klaar om jouw finance team future-proof te maken?

 

1. Flexibel inzetbare expertise

Verandering kan heel snel gaan in finance, vaak zonder waarschuwing. Denk maar aan de Coronapandemie die ons plots in een andere wereld onderdompelde. Corona heeft ons andermaal getoond hoe belangrijk het is om snel te kunnen schakelen en je mensen en geld, de twee belangrijkste activa, snel te verplaatsen naar waar ze het meest nodig zijn. Zorg er dan ook voor dat je finance team heel flexibel is georganiseerd. Veelal kan je een onderscheid maken tussen kernactiviteiten en specifieke activiteiten die vaak tijdsgebonden zijn. Een stevig kernteam van vaste medewerkers kan perfect worden aangevuld met flexibele medewerkers die op het juiste moment de nodige expertise en handen bijbrengen. 

 

2. Plaats opleiding centraal

De voorbije jaren zagen we de rol van een Finance expert steeds meer evolueren van een backofficefunctie tot een strategische businesspartner. De skills en kennis die een financieel medewerker vandaag moet bezitten is dan ook sterk veranderd in vergelijking met pakweg 5 jaar geleden. Zoals we hierboven al besproken hebben, gaat het heel snel en moeten we er ook voor zorgen dat onze medewerkers mee evolueren. Opleiding wordt bij heel wat organisaties veelal generiek gestuurd vanuit HR, waar de financiële directie meer de sturende kracht achter gerichte en vaak gepersonaliseerde opleidingen zou moeten zijn. Zij begrijpen immers de precieze content en kennis/skills die aangeleerd moeten worden, evenals vormen zij het klankbord voor vragen en praktijktoepassingen. Probeer dan ook voldoende aandacht, tijd en middelen te investeren in het versterken van jouw finance team.

 

3. De strategische rol van de CFO

Zoals we in het verleden duidelijk stelden, is de CFO van 2025 de architect van een strategisch plan dat de bedrijfsdoelstellingen vastlegt, belangrijkste obstakels identificeert en opportuniteiten in kaart brengt. Daarvoor werkt hij of zij nauw samen met alle andere afdelingen. De ambities van het management vertaalt de CFO naar KPI’s en consistente groei op de korte, middellange en lange termijn. Maak dan ook voldoende tijd en ruimte vrij om je los te maken van de operationele taken en ook de strategische rol van het financieel departement in te vullen (advies naar management, optimalisatie, efficiëntie verhogen…). Meer engagement, meer productiviteit en uiteindelijk meer omzet. De boodschap is duidelijk.

Maak jouw finance team future-proof!

Nood aan een sterke en flexibele partner die je de kennis en ondersteuning geeft wanneer je die nodig hebt? Een van onze Business Managers zit graag even met jou samen om te zien hoe we jouw team kunnen versterken.

4. Laat de processen meegroeien

Om flexibel te kunnen zijn, is het belangrijk om betrouwbare en stabiele processen te implementeren die echter ook mee evolueren met de groei en hindernissen van de onderneming. Een vaste kern (ERP) gekoppeld aan diverse tools en diensten, zorgt ervoor dat je snel kan schakelen. Ze moeten goed gekoppeld zijn en de processen vlot geïntegreerd worden in elkaar. Het in kaart brengen van wat leeft in de digitale wereld is daarom key en zorgt ervoor dat je bestaande processen en systemen periodiek blijft herevalueren.

 

5. Innovatie en digitalisatie

De mogelijkheden op vlak van digitalisatie en automatisatie zijn ontelbaar geworden. Voor elke nood lijkt er wel een oplossing te bestaan en het is belangrijk om de juiste oplossingen voor jouw organisatie en noden te zoeken. Verken wat er leeft in de markt en ontdek manieren om je systemen en processen zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te organiseren. Vergeet daarnaast ook niet voldoende draagkracht te creëren voor innovatie door die cultuur en attitude te voeden en te stimuleren.

 

6. Betrouwbare data en inzichten

De financiële data in jouw organisatie zijn alom tegenwoordig. Het is dan ook belangrijk om deze data te genereren, duidelijk te structureren en ten slotte te herleiden tot duidelijke en bruikbare inzichten. Met de juiste tools slaag je erin om inzicht te geven om effectief prestaties op te volgen, te rapporteren en te presenteren. Zo kan je de juiste strategische beslissingen nemen binnen elke unit van jouw organisatie.

 

7. Borging van kennis en knowhow

Als kind leren we al vallend om te lopen en als team is dat niet anders. Om stappen vooruit te zetten is het belangrijk om te leren uit het verleden. Kennisborging is dan ook een essentieel onderdeel dat vaak vergeten wordt. Het uittekenen van de interne processen en procedures helpt niet alleen ervaren medewerkers, maar ook nieuwe medewerkers in het snel inzetbaar worden. Daarnaast is alles in een razendsnel tempo aan het veranderen, waardoor we snel moeten schakelen. Een duidelijke blueprint en draaiboek helpen je alvast op weg!

 

8. Draagkracht in de organisatie

Alle bovenvermelde topics zijn goud waard, maar komen pas ten volle tot hun recht wanneer het financieel departement ook effectief de erkenning en draagkracht krijgt in de organisatie die het verdient. Vaak wordt het finance team nogal stiefmoederlijk behandeld, wat ervoor zorgt dat finance zich niet ten volle kan tonen als betrouwbare partner voor de diverse business units. Het is dan ook de taak van het financieel management om verbindend op te treden en draagvlak te creëren binnen de organisatie. Het aligneren van de teams, budgetten, tools en doelstellingen zorgt ervoor dat mensen zich sterker in hun rol integreren en hun doelen bereiken.

Maak jouw finance team future-proof!

Nood aan een sterke en flexibele partner die je de kennis en ondersteuning geeft wanneer je het nodig hebt? Een van onze Business Managers zit graag even met jou samen om te zien hoe we jou team kunnen versterken.

Ook interessant