Treasury Management, niet voor iedereen?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
5 mei - 3 minuten
Overleg

Iedereen doet aan Treasury Management, van het gezin dat een hypothecaire lening aangaat voor de aankoop van een gezinswoning, de caritatieve vereniging die haar liquiditeiten beheert, tot de beursgenoteerde onderneming die de aankoop van grondstoffen organiseert via complexe financiële instrumenten. We gingen in gesprek met Jef Van Osta, Treasury Expert, en vroegen naar de rol en uitdagingen van Treasury management in het huidige bedrijfslandschap.

Alvorens stil te staan bij de pijnpunten is het belangrijk om goed in kaart te brengen wat Treasury Management precies is. Laten we daarom even stilstaan bij de essentie van Treasury Management voor ondernemingen: 

  • Het verzekeren dat de organisatie op elk moment haar huidige en toekomstige financiële verplichtingen kan naleven op een tijdige en kostenefficiënte manier; 
  • Het bijdragen aan de voorspelbaarheid en de realisatie van de zakelijke en financiële resultaten van de onderneming.

Simpelweg gezegd: het correcte beheer van de cash- en liquiditeitspositie van de onderneming. Cash- en liquiditeitsbronnen dienen zichtbaar, beschikbaar, veilig en voorspelbaar te zijn. Niet enkel de huidige positie, maar ook de toekomstige. Niet enkel wanneer de liquiditeit van de onderneming onder druk staat en de onderneming door een crisis gaat, maar ook wanneer de onderneming in een comfortabele zetel zit.

Ondernemingen groeien, opportuniteiten bieden zich aan, beslissingen moeten snel genomen worden, … Dikwijls met weinig aandacht voor de Treasury aspecten die vitaal kunnen zijn voor de duurzame ontwikkeling van de onderneming. Uiteraard zijn niet alle ondernemingen vanuit een Treasury perspectief even complex maar toch worden ze allen, in meerdere of mindere mate, geconfronteerd met alle deeldomeinen van Treasury Management: bankrelaties, cash en liquiditeit, externe financiering, financiële risico's, werkkapitaal. Een diagnose van de verschillende deeldomeinen kan snel tonen waar lacunes of mankementen bestaan, die mogelijkerwijs cash- en liquiditeitsproblemen veroorzaken of zouden kunnen veroorzaken. 

Enkele voorbeelden van pijnpunten in de verschillende deeldomeinen:

  • Bankrelaties: een disproportioneel aantal bankrelaties in verhouding tot de omvang van de onderneming. Het beheer van bankrelaties slorpt te veel tijd op (al was het maar het administratieve luik) en leidt tot een gefragmenteerd financiering, bankrekeningen en banktransactie landschap.
  • Cash en liquiditeit: geen of beperkte zichtbaarheid op de geconsolideerde actuele en toekomstige cashpositie van de onderneming, een grote waaier van niet-fraudebestendige betalingsprocessen en een ondoorzichtige, niet-geharmoniseerde toegang tot de bankrekeningen (betalingsvolmachten).
  • Externe financiering: een niet-geharmoniseerd financieringsluik met een kluwen aan zekerheden, financiële ratio's, kredietvormen en vervaldagen.
  • Financiële risico's: geen zicht of vat op de impact van wisselkoersen op de cashflow van de onderneming, ontbrekende data en de onmogelijkheid om het risico correct te beheren.
  • Werkkapitaal: geen ideale betalingsvoorwaarden, geen zicht op kredietlimieten (interne en externe) bij leveranciers, frequente leveringstops, klanten kredietrisico's.

Zoals voor alle componenten van een onderneming vereist een degelijk Treasury Management accurate data, duidelijke policies, efficiënte en controleerbare processen en een relevante organisatie (systemen, vaardigheden, profielen, ...). Is dat het geval voor uw onderneming? Of is Treasury het weeskind binnen uw financiële organisatie? 

Is het ook bij jullie tijd om de treasury aanpak onder de loep te nemen? Of hebben jullie nood aan extra handen en expertise in Treasury Management? Met Finsiders ondersteunen we je graag met de juiste expertise voor jouw project.

Ook interessant