4 onmisbare skills van een Business Controller

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
22 april - 2 minuten

Het finance team werkt in het hart van een organisatie. Aangezien bedrijven tegenwoordig steeds vaker opereren in complex snel veranderende markten, worden hun cijfers en adviezen nog waardevoller. Zij geven richting aan een organisatie. Bij het samenstellen van een finance team, moet de CFO steeds een evenwicht zien te vinden tussen de 'klassieke' accountant en het ondersteunen van het bedrijf bij het voorspellen en analyseren van trends voor het verwezenlijken van winstgevende groeidoelstellingen. Een cruciale rol is hierbij weggelegd voor de Business Controller. Naast analytische skills en een goede technische bagage inzake onder meer kostprijsberekening en investeringsanalyse, onderscheidt een goede business controller zich op volgende punten:

 

1. Communicatief en sociaal

Een business controller kan overweg met alle lagen van de organisatie : van de arbeider op de werkvloer tot het algemeen management. Een dagelijkse wandeling door de fabriek en een praatje met iemand uit de operaties op de werkvloer kan heel wat relevante informatie opleveren. Hieruit heeft de business controller voeling met wat er binnen de organisatie leeft en begrijpt hij/zij het verhaal achter de cijfers!

 

2. Business-mindset

Voor een goede business controller heeft het bedrijf geen geheimen: om cijfers en informatie goed te kunnen begrijpen is het van belang een goed overzicht te hebben over alle kritische bedrijfsprocessen: Van aankoopbeheer (welke zijn de kritische grondstoffen, wie zijn de key leveranciers, ….)  over productieproces en logistiek tot commerciële organisatie.

 

3. Blik buiten de organisatie

De informatie waartoe een business controller beschikt beperkt zich niet tot de pure interne financiële en productie data, maar omvat tevens informatie van buiten de organisatie, die mogelijks beschikbaar is in andere afdelingen binnen de organisatie. De kunst van een business controller bestaat er in om te weten welke externe data er binnen een organisatie al aanwezig zijn, die relevant kunnen zijn binnen zijn/haar functie. Een voorbeeld hiervan: de marketing afdeling beschikt over “search engine” management data die relevant kunnen zijn in het kader van forecasting en productieplanning.

 

4. Sterk in eenvoud

Een effectieve business controller weet complexiteit te vertalen in eenvoud en hieruit de punten te halen die relevant zijn voor het strategisch en operationeel beleid van de onderneming. Om als volwaardig business partner binnen de organisatie te worden erkend, moet een business controller blijft niet hangen in een adviserende en verduidelijkende rol. Van een business controller wordt verwacht dat hij/zij een gefundeerd standpunt inneemt en komt met concrete acties.

Nood aan een Controller?

Heb je controlling ondersteuning nodig voor jouw project? Dan ben je bij Finsiders in goeie handen. Onze experten zijn snel inzetbaar en helpen je snel op weg.

Ook interessant