Introductiecursus tot IAS/IFRS

Deze online cursus vormt een grondige inleiding op het IFRS kader in het algemeen en de presentatie van de financiële staten in het bijzonder.

 • Finance, Controlling
 • KMO Portefeuille
 • 8 uur
 • € 915,00
IFRS
Algemeen
Programma
Voor wie?
Praktisch

Algemeen

Deze online cursus vormt een grondige inleiding op het IFRS kader in het algemeen en de presentatie van de financiële staten in het bijzonder. Uiteraard wordt ruim aandacht besteedt aan de bouwstenen van het raamwerk en de overkoepelende noties die bepalend zijn voor het algemeen begrijpen van het rapporteringskader.

De online cursus is praktijkgericht en geeft een systematisch overzicht van het IFRS kader. Ook de recente voorstellen van de IASB i.h.b. m.b.t. Presentation worden toegelicht. Alles wordt aangevuld met casussen en praktijkoefeningen.

Je gaat zelfstandig aan de slag met de inhoud, waarbij je eerst de theorie verkent en daarna opdrachten maakt. Je kan de opdrachten individueel bespreken met de docent tijdens een digitaal opvolgmoment naar keuze.

Programma

In deze online cursus worden onderstaande onderwerpen behandeld:

 • Het IFRS rapporteringskader: waar is IFRS te situeren?
 • Conceptual Framework
 • Presentatiestandaarden (IAS 1 / IAS 7)
 • Verdere omkadering (IAS 8, IFRS 8, IFRS 13, IAS 37)
 • Recente initiatieven

De online cursus bevat zo'n 7 uur beeldmateriaal en twee praktische opdrachten die je achteraf individueel kan bespreken met de docent.

Voor wie?

Deze online cursus is gericht op:

 • Accountants
 • Bedrijfsrevisoren
 • CFO’s
 • Financial controllers
 • Financiële analisten (kredietanalisten, equity analisten…)
 • Financiële medewerkers
 • Financieel verantwoordelijken
 • Tax advisors

Een goede kennis van de principes inzake dubbel boekhouden in het algemeen en Belgian GAAP in het bijzonder zijn aangewezen. Daarnaast heb je voeling met financiële rapportering (en corporate reporting) in het algemeen.

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. 

De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Deze online cursus vormt een grondige inleiding op het IFRS kader in het algemeen en de presentatie van de financiële staten in het bijzonder. Ga zelfstandig aan de slag met de materie en verdiep jezelf in de meest courante IFRS-standaarden.

 • Finance, Controlling
 • KMO Portefeuille
 • 8 uur
 • € 915,00