Sustainable Finance: what's in it for you?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
7 november - 2 min
Financieel Analist

Sustainable Finance verwijst naar het proces waarbij milieu, sociale en goverance-overwegingen (ESG - Environment, Social, Governance) in aanmerking worden genomen bij investeringsbeslissingen in de financiële sector. Men integreert als het ware die drie overwegingen in beleggingsbeslissingen. Het gevolg daarvan is dat dit leidt naar duurzamere economische activiteiten en projecten. 

Wat houden die drie elementen in? Wat milieuoverwegingen betreft, gaat het over behouden van biodiversiteit, het voorkomen van verontreiniging en beperken van klimaatverandering. Sociale overwegingen hebben betrekking op thema's in verband met ongelijkheid, integratie, arbeidsverhoudingen en investeringen in menselijk kapitaal. Het bestuur van overheidsinstellingen en van de particuliere sector, met inbegrip van hun management, werknemersrelaties en beloning van bestuurders, speelt een fundamentele rol bij het waarborgen dat in het besluitvormingsproces rekening wordt gehouden met sociale en milieuoverwegingen. Sustainable finance omvat ook transparantie als het gaat om risico's in verband met ESG-factoren die gevolgen kunnen hebben voor het financiële stelsel en de beperking van dergelijke risico's door middel van een passend bestuur.

Wat betekent het invoeren van sustainable finance in de praktijk?

Echte sustainable finance betekent allereerst dat je het als persoon niet meer 'normaal' vindt dat je een heel hoog salaris krijgt voor je hoge positie bij een financiële instelling als 'Head of Sustainability' of als professor 'sustainable finance', waarbij je boeken schrijft waarin het woord 'klant' en 'milieu' niet één keer voorkomen.

Het betekent dat je zelf je eigen versie van een minimalistische levensstijl aanneemt en dat je zelf genoegen neemt met 'groeien zonder te groeien' in plaats van onderdeel uit te blijven maken van de oude 'groeien moet' economie. Het betekent ook dat je, in ruil voor investeringen in bedrijven en impact startups en scale-ups, niet die bedrijven verplicht om eindeloos te moeten groeien, omwille van niet-duurzame hoge rendementen op je leningen, kredieten en investeringen, die je wil verdienen omdat je daarmee je veel te hoge niet-noodzakelijke interne kosten, inclusief veel te hoge salariskosten en dure kantoorpanden, moet goedmaken en je aandeelhouders tevreden stellen.

Het betekent kortom, dat je als persoon en als bedrijf écht duurzaam gaat ondernemen en beleggen. Het voordeel daarvan is bovendien dat je niet in een gouden kooi gaat of blijft zitten: mooi toch?

What's in it for me?

ESG-rapporteren betekent dat je engagement toont op vlak van duurzaamheid. Kleine en middelgrote ondernemingen met respect voor milieu en maatschappij in hun organisatie, hebben meer kans om nieuw talent aan te trekken. Denk maar eens aan bedrijven die je aantrekkelijk vindt, die zijn zich vaak al bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is echter meer dan enkel ecologie, vanuit strategisch oogpunt is het bijvoorbeeld ook belangrijk om voor meer diversiteit te tonen in de verschillende lagen van een bedrijf. Een divers team is innovatiever, neemt betere beslissingen dan een homogeen team en levert betere bedrijfsresultaten af. 

Bij geïntegreerd denken, hoort geïntegreerd rapporteren

Om die denkpistes om te zetten in rapportering, gebruiken bedrijven steeds meer het ESG-framework om te rapporteren. Hoe je hiermee aan de slag kan, schreven we reeds neer in een ander artikel. Grote ondernemingen zijn er steeds meer van overtuigd en publiceren hun ESG-prestaties al en gaan ermee aan de slag. Er zijn echter ook tal van voordelen en opportuniteiten voor KMO's. Steeds meer ondernemingen zullen in de nabije toekomst de stap zetten, voor zichzelf en voor hun stakeholders. Wat kan je allemaal opnemen in deze rapporteringen? Er zijn heel wat mogelijkheden, zowel op korte als lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan milieucertificaten, certificaten van goed bestuur, EPC-score van de bedrijfsgebouwen, productie van duurzame goederen, energieverbruik van de onderneming, CO2-uistoot van het wagenpark...

Ook interessant