Reverse Factoring als alternatieve financieringsvorm

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
7 april - 4 minuten
Reverse factoring

Door de Coronacrisis staan bij bedrijven werkkapitaal en liquiditeit hoog op de agenda. Factoring is een reeds goed ingeburgerde methodiek om cash die vastzit in het werkkapitaal sneller vrij te maken. Een minder gekende variant hierop, genaamd “Reverse factoring”, wint de laatste jaren tevens aan belang.

 

Wat is 'Reverse factoring'?

Reverse factoring, ook wel bekend onder de naam “Supply Chain Finance", is een systeem waarbij een externe partij (de “factor”) een aankoopfactuur overneemt en betaalt aan de leverancier en waarbij de debiteur de hierdoor ontstane schuld aan de factor op een later tijdstip aan de factor betaalt.

 

Het systeem wordt meestal gebruikt om:

  • korting voor contante betaling op te strijken zonder impact op de werkkapitaal financieringsbehoeftes. De factor betaalt de leverancier binnen de termijnen voorzien voor het genieten van een korting voor contant. De debiteur betaalt de factor op vervaldag van de factuur.
  • via de factor extra betalingsuitstel te krijgen door de factor op vervaldag de factuur te laten betalen en op een op voorhand afgesproken termijn de factor te betalen.

 

Hoe passen we dit nu toe in de praktijk?

Een reverse factoring programma wordt geïnitieerd door de debiteur en kan gelinkt zijn aan één of meerdere leveranciers. Afspraken worden vanuit een juridisch oogpunt meestal vastgelegd in een factoring overeenkomst tussen de debiteur en de factor, gecombineerd met een toetredingsovereenkomst tussen de leverancier, de debiteur en de factor.

Een factoring maatschappij zal in het kader van een reverse factoring programma steeds het kredietrisico op de debiteur beoordelen. In de meeste gevallen zal het kredietrisico (deels) verzekerd zijn via een kredietverzekeraar en zal de financieringslijn in het kader van het reverse factoring programma gekoppeld zijn aan de verzekeringslimiet bekomen bij de kredietverzekeringsmaatschappij.

 

Wat kost het?

De kosten met betrekking tot reverse factoring bestaan uit:

  • een vaste opstartkost (éénmalig en/of jaarlijks wederkerend);
  • een factor loon (een % op de waarde van de gefactorde bedragen);
  • een intrestkost (meestal EURIBOR + marge gelinkt aan het risico op de debiteur).

Wie de kosten draagt, is afhankelijk van het opzet en de onderhandelingspositie tussen de debiteur en haar leverancier en het opzet.  

 

Waarom kan Reverse factoring interessant zijn?

Zoals hierboven reeds toegelicht wordt reverse factoring voornamelijk toegepast door de debiteur om van korting voor contant te genieten zonder hiervoor in de werkkapitaalbehoeftes van de onderneming gepenaliseerd te worden of om extra betaaluitstel te krijgen.

Reverse factoring kan echter ook een tool zijn om de samenwerking tussen klant en leverancier te verstevigen. In situaties waarbij een belangrijke toeleverancier wat extra financiële ademruimte kan gebruiken, kan reverse factoring een oplossing bieden: de leverancier kan via de factoring maatschappij op kortere termijn worden betaald zonder dat dit weegt op de financieringsbehoeften van de debiteur. Iets om over na te denken!    

Met Finsiders delen we graag onze kennis met jou. Nood aan ondersteuning of aanvullende expertise? We helpen je graag op weg.

Ook interessant