Integrated reporting: waar wacht je op?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
18 mei - 4 minuten
CFO

Op 1 januari 2024 rapporteren bijna 50.000 Belgische bedrijven verplicht over niet-financiële informatie in hun jaarverslag. Nu deze groep aan ondernemingen met een vijfvoud uitbreidt, is het zaak om ook zelf actie te ondernemen en de niet-financiële datastromen in jouw bedrijf te bundelen en verwerken met de financiële informatie in een Integrated Report. Je mag nu dan nog buiten de scope vallen van deze verplichting, in de nabije toekomst zou dit wel eens (zeer) snel kunnen veranderen…

 

Integrated Reporting of geïntegreerd rapporteren is een specifieke manier van verslaggeving waarin organisaties het verband leggen tussen de strategie, governance, financiële performance en vooruitzichten, en hun duurzame ontwikkelingen (sociaal, economisch en milieu). Het is een proces van geïntegreerd denken dat uiteindelijk resulteert in een periodiek rapport – het jaarverslag – dat informatie schept over de waardecreatie op korte, middellange en lange termijn.

 

Frameworks alom, maar daarom niet zaligmakend

Waar vroeger een duidelijk verschil werd gemaakt tussen het financieel en niet-financieel rapport, en sinds de komst van de NFRD (Non-Financial Reporting Directive) in het kader van de EU Green Deal, voegen ondernemingen de informatie samen in één geïntegreerd jaarverslag. De meest bekende frameworks hiervoor zijn IIRC (International Integrated Reporting Council) en GRI (Global Reporting Initiative). Integrated Reporting gaat concreet over het sturen en beheersen van de belangrijke succesfactoren van een organisatie en de verantwoording daarover aan shareholders en stakeholders.

Essentieel in integrated reporting is de participatie en toewijding van het management. Stuurgroepen over de afdelingen van finance, sustainability en HR heen zijn daarbij onontbeerlijk. Daarnaast moet zowel toegezien worden op de kwaliteit van het rapport alsook worden afgestemd met internal audit over de documentatie om het verslag te controleren. Pas daarna kan je aan de slag.

 

Valt jouw onderneming straks onder de scope?

Het hoeft niet te verbazen dat de meeste aandacht in het geïntegreerd verslag naar de niet-financiële informatie gaat. In 2016 werd de NFRD in de EU-lidstaten opgenomen waardoor grote publieke bedrijven (beursgenoteerd, banken, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven aangewezen door de lidstaten) met meer dan 500 medewerkers sinds 2017 verplicht moeten rapporteren over het beleid, de risico’s en/of de impact van de activiteiten op milieu, sociale en werknemersaspecten, mensenrechten, anticorruptie en -omkoping, en diversiteit in het bestuur.

Dit initiatief breidt in oktober 2022 uit naar de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). De huidige thema’s in het niet-financieel rapport blijven ongewijzigd maar de Europese Commissie stelt wel een aantal nieuwe zaken voor.

Zo wordt de scope van ondernemingen die een niet-financiële verklaring moeten opmaken, uitgebreid naar alle grote ondernemingen en beursgenoteerde bedrijven op de gereglementeerde markten (exclusief micro-ondernemingen) die aan twee van de volgende voorwaarden voldoen: meer dan 250 medewerkers, een omzet van meer dan 40 miljoen euro of een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro. Zo verhoogt het aantal bedrijven van ruim 11.000 (NFRD) tot 49.000 (CSRD).

 

Beruchte EU Taxonomie

Daarnaast is een audit van de gedeelde informatie verplicht en vraagt de richtlijn meer gedetailleerd inzicht op vlak van rapportering. Ondertussen maakt de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ook duchtig werk van de EU Taxonomie, de fameuze lijst van verplichte Europese normen inzake duurzaamheidsrapportering die gekoppeld wordt aan de CSRD. Ten slotte verwerkt men deze gegevens in een uniek Europees toegangspunt dat wordt overwogen in het kader van het actieplan van de kapitaalmarktenunie.

 

Kmo’s, beware

Hoewel het exact kader nog niet gekend is, is het voor veel finance-organisatie vandaag alle hens aan dek. De CSRD gaat concreet in vanaf 2023 waarna deze organisaties rapporteren op 1 januari 2024. Behoudens verandering zijn vanaf 1 januari 2026 dan ook de kmo’s aan zet…

Nood aan ondersteuning of expertise?

Op zoek naar een betrouwbare en flexibele partner voor de uitdagingen in jullie financieel departement? Wil je interne processen of rapportering verder optimaliseren of stroomlijnen? Onze consultants zetten je op weg.

Ook interessant