Integrated Reporting: een beknopte startgids

Business Controller

In een recent stuk spraken we nog over wat integrated reporting of geïntegreerd rapporteren is en waarom het combineren van financiële (strategie, governance, performance en vooruitzicht) en niet-financiële informatie (ESG) zo belangrijk wordt in het kader van interne en externe verslaggeving (jaarverslag). Vandaag duiden we enkele praktische tips om zo snel mogelijk van start te gaan met een geïntegreerd rapport – de essentie voor financiële teams vandaag.

Geïntegreerd rapporteren is het product van geïntegreerd denken. En geïntegreerd denken is meer een filosofie dan een framework. Het wil zeggen dat een organisatie erin slaagt om de prestaties en (duurzame) doelstellingen te connecteren, en zicht heeft op het identificeren, uitvoeren en monitoren van de bedrijfsbeslissingen en -strategieën met het oog op waardecreatie op de lange termijn. Geïntegreerd denken bouwt op de nood om competitiviteit en duurzame groei te reconciliëren, en zo opportuniteiten aan te kunnen grijpen en nieuwe marktuitdagingen het hoofd te bieden.

 

1. Organisatie

Succesvol geïntegreerd rapporteren is mogelijk als er verantwoordelijkheid wordt gecreëerd in de organisatie. Vorm een integrated reporting team en ontwikkel een opslagplaats voor de belangrijkste hulpbronnen. Denk aan het bestaand IR-framework (International Sustainability Standards Board/International Accounting Standards Board) maar ook aan de IIRC (International Integrated Reporting Council) en GRI (Global Reporting Initiative). Wees daarnaast bewust van het ‘boxdenken’. Bespreek een probleem, zoals gezondheid en veiligheid, zonder het wezenlijk onder de termen als ESG, CSR, non-financial information, … te willen plaatsen. Het willen labelen van zaken zorgt er vaak voor dat medewerkers afhaken in de conversatie.

 

2. Stel een plan op

De weg naar een geïntegreerd rapport leg je niet af van vandaag op morgen. Stel een langetermijnplan op waarbij je stapsgewijs jouw focus gaat verleggen. Bepaal eerst hoe het rapport in relatie ligt tot jouw businessmodel. Bekijk hoe het rapport er moet uitzien en hoe de link wordt gelegd tussen alle informatiestromen. Maar ga ook na welke onderwerpen materieel zijn (materiality assessment) en een substantiële impact hebben tot waardecreatie van de organisatie. Vervolgens kan je de governance onder de loep nemen. Waar liggen onze risico’s en opportuniteiten, en hoe kom je van hieruit tot een strategiebepaling? Finaal kunnen de verwachtingen worden (bij)gesteld. Belangrijk is dat de indicatoren in het geïntegreerd rapport in lijn liggen met deze die door het management worden gebruikt.

 

3. ESG versus sustainability

Er leeft een grote misvatting over hoe ESG en sustainability zich verhouden ten opzichte van elkaar. Sustainability maakt deel uit van ESG en gaat over het neutraliseren van negatieve impact om te behouden wat er vandaag is. ESG is een universum van factoren en informatie die niet meteen financieel te vertalen zijn. Het is echter niet omdat iets niet-financieel is, dat het per definitie duurzaam is. Energieconsumptie reduceren is een ESG-doelstelling. Dat maakt het op zich niet duurzaam. Energie halen uit hernieuwbare bronnen is een duurzame doelstelling. Net als het waarborgen van de gezondheid van werknemers (duurzame doelstelling) versus het reduceren van het aantal ongevallen (ESG-doelstelling). Denk dus heel goed na over wat volgens jou op lange termijn bijdraagt aan een duurzaam businessmodel én begrijp ook wat positieve impact/regeneratie voor jou zou kunnen betekenen… Zoals het toegang geven van meer mensen tot energie of de gezondheid en veiligheid van meer mensen garanderen. Regeneratie is immers het vervolg op sustainability.

 

4. Data

Data vormen de essentie tot het kunnen rapporteren en dat verandert niet bij geïntegreerd rapporteren. Zorg ervoor dat de data kunnen worden gecapteerd en dermate kwalitatief zijn om voldoende informatie aan te leveren. Slechte data zorgen immers voor slechte beslissingen.

 

5. Wees realistisch, geduldig, onverbiddelijk… maar start vooral nu!

Een geïntegreerd rapport is het resultaat van de bijdrage van alle departementen en teams in de organisatie, en vooral een continu proces waarin je steevast nieuwe uitdagingen het hoofd zal bieden. Terwijl je, zoals eerder aangehaald, niet van vandaag op morgen een geïntegreerd rapport uit de hoed tovert, is er geen reden om de stappen ernaartoe langer uit te stellen. Start vandaag met de eerste stap in de goede richting. Van zodra je jouw stakeholders identificeert kan je aan de slag om een helder begrip te krijgen van de risico’s van en naar jouw business.

Hoe ziet de CFO van de toekomst eruit?

De CFO van de toekomst wordt de Da Vinci van zijn tijd, zo lijkt het wel. Van waakhond tot katalysator, leider of innovator: geen rol is de Chief Financial Officer vreemd. Welke expertise en skills zijn onmisbaar voor de felbegeerde job van CFO? En hoe doe je dat, al die verschillende petjes combineren? Wij gingen in gesprek met 5 top CFO's!

Ook interessant