Heeft jouw finance team de juiste focus?

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
21 september - 4 minuten

De laatste jaren is er al heel wat geschreven over de toekomst van het financieel departement binnen een organisatie. De grootste conclusie is echter dat de rol van finance de laatste jaren is veranderd en verder zal blijven verschuiven in de komende jaren. In ons vorige artikel hadden we het al over de rol van de CFO, maar we staan ook even stil bij de focus van de het financieel departement. Waar moet Finance naar de toekomst toe meer aandacht aan besteden? *

 

1. Optimaliseren van bedrijfsstrategie en processen

Finance heeft steeds meer een bredere rol te dragen in een organisatie. Zo moet men weten hoe een strategie te ontwikkelen die (meer)waarde creëert voor de organisatie. Men richt zich op vandaag soms teveel op zuivere controle van kosten, maar kan nog meer de drijvende kracht achter transformatie zijn. Zo kunnen risico's ingedijkt en schaarse middelen efficiënt benut worden. Ze worden de brug tussen de verschillende units, maar evenzeer tussen het verleden de toekomst. Door nog meer technologie in te zetten kunnen ze vertrouwde routinetaken elimineren en de processen verder standaardiseren.

 

2. Proactief sturen van organisatieprestaties

Ondanks de grote hoeveelheid aan data en inzichten die het kan faciliteren, wordt het finance team nog teveel ingeschakeld op het einde van het besluitvormingsproces. Finance kan mee helpen in het evalueren van het verleden, maar evenzeer het bepalen en monitoren van relevante bedrijfsindicatoren. Ze hebben een sterk voorspellend potentieel dat nog te weinig wordt benut.

Maak jouw finance team future-proof!

Nood aan een sterke en flexibele partner die je de kennis en ondersteuning geeft wanneer je die nodig hebt? Een van onze Business Managers zit graag even met jou samen om te zien hoe we jouw team kunnen versterken.

4. Faciliteren van een wendbaar en flexibel bedrijfsmodel

Het is de rol van Finance om de grote complexiteit het hoofd te bieden. Denk maar aan het werken met oude systemen en processen, complexere bedrijfsstructuren, meer en meer stakeholders en nieuwe bedrijfsrisico’s. Door verder te optimaliseren, stroomlijnen en vereenvoudigen kunnen ze deze complexiteit verder herleiden en nieuwe opportuniteiten detecteren. De rol van een flexibel en technologisch onderbouwd bedrijfsmodel is hierin niet te onderschatten. Ze zorgt voor meer standvastigheid in een volatiele economische context en het sneller inspelen op veranderende noden en vragen bij klanten.

 

5. Ontwikkelen van financiële en persoonlijke skills

Essentieel in een wendbare en flexibele organisatie is ervoor zorgen dat de medewerkers in staat zijn om mee te evolueren. De organisatie verwacht steeds meer impact van het finance team, maar dan moet ook meer aandacht gegeven worden aan hun kennis en vaardigheden. Zo zal de communicatie met andere stakeholders belangrijker worden. Meer aandacht aan communicatie, samenwerken en adviseren is dan ook key. Daarnaast hebben ze ook meer kennis nodig waarbij een brede operationele kennis gekoppeld wordt aan een specialisatie voor verdere verdieping.

 

6. Sturen van automatisatie en digitalisatie

Finance dient zich meer te focussen op activiteiten die (meer)waarde creëren voor de organisatie. Men richt zich op vandaag soms nog teveel op zuivere controle van kosten, maar kan nog meer de drijvende kracht achter transformatie zijn. Ontwikkelingen als big data en analytics hebben een groot potentieel, dewelke finance nog veel meer kan benutten. Enerzijds ter optimalisatie van hun eigen functioneren, maar anderzijds ook als drijvende en sturende kracht achter transformatie in de ganse organisatie.

Maak jouw finance team future-proof!

Nood aan een sterke en flexibele partner die je de kennis en ondersteuning geeft wanneer je die nodig hebt? Een van onze Business Managers zit graag even met jou samen om te zien hoe we jouw team kunnen versterken.

Ook interessant