Een blik op de skills van een Finance expert 2.0!

Laurens

Hoe ziet de rol van de Finance Professional van morgen er uit? Welke skills heb je nodig om je te onderscheiden van anderen? De voorbije jaren zagen we de rol van een Finance expert steeds meer evolueren van een backofficefunctie tot een strategische businesspartner. In dit blogartikel staan we stil bij enkele skills die onmisbaar zijn om van jou de strategische finance expert van de toekomst te maken. 

Digitale vaardigheden om processen te automatiseren

We worden er langs alle kanten mee geconfronteerd: automatisatie. Ook in Finance worden repetitieve taken meer en meer vervangen door automatisering van processen. Deze automatisatie zorgt ervoor dat er meer tijd vrij komt om als Finance expert strategisch mee te denken met de business. De uitdaging bestaat er echter in om de grote hoeveelheid aan data om te zetten in waardevolle en vlot interpreteerbare analyses. Hier kan je als Finance expert van de toekomst een belangrijke rol spelen. Het technisch opzetten van een datamodel is een IT vaardigheid, maar meedenken en beslissen over welke data in dit model wordt opgenomen om grip te krijgen op de organisatie is een vaardigheid waar de Finance professional van morgen moet beheersen. Als Finance expert van de toekomst is het dus niet meer voldoende enkel een goede kennis van Excel te bezitten. Kennis van databeheer, business intelligence en tools zoals Icontroller, PowerBI etc. zullen deel uitmaken van de skill-set van de toekomst.

Laurens Brams Talent Manager Finsiders
De nieuwe (digitale) vaardigheden zullen Finance professionals toelaten om steeds meer strategischer te opereren en een waardevolle, actieve partner van de business te zijn.
Laurens - Talent Manager
Tijd en ruimte voor strategie

Veel taken worden in de toekomst - maar nu ook al - gerobotiseerd en geautomatiseerd. Dit neemt niet weg dat er iemand de informatie die voortkomt uit dit automatisch proces zal moeten interpreteren en omzetten in gerichte adviezen. De automatisatie maakt zo kostbare tijd vrij zodat de Finance expert ten volle kan bezig zijn met de strategische kant van het verhaal. De grip op de organisatie wordt zo een stuk groter. Taken zoals forecasting en budgettering gebeuren zo veel nauwkeuriger omdat de data steeds up-to date zal zijn. De finance expert is dan een sleutelfiguur bij de interpretatie van deze data.

Finsiders
Meer focus op samenwerking met de business

De Finance Expert van morgen zit niet meer gekluisterd aan zijn computer voor zijn dagdagelijkse taken, maar zal in dialoog moeten gaan met de business. Door de automatisatie van veel processen zal de inspraak meer en meer strategisch worden. Daarom zullen Finance Experts die uiteenlopende functies en ervaringen hebben opgedaan heel wat waardevolle informatie kunnen delen met de verschillende stakeholders van bedrijven. De combinatie van digitale en communicatieve skills zijn belangrijke troeven om te beantwoorden aan de steeds hogere eisen. 

Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid 

De Finance Expert van de toekomst moet steeds meer focussen op multi-inzetbaarheid en flexibiliteit. Een goede omkadering en persoonlijke begeleiding zijn hier van essentieel belang. Het model van "learning on the job" niet meer volstaat om mee te kunnen blijven met de laatste trends. De Finance Expert van de toekomst moet zoeken naar bedrijven waar de juiste omkadering, coaching en opleiding gegeven wordt. We zien vandaag al dat de financiële wereld die steeds in verandering is, zie ook vertaalt in de verandering van de dagdagelijkse taken van onze financiële experten. 

Hoe pakken we dit aan bij Finsiders? 

Bij Finsiders hechten we maximaal belang aan het ontwikkelen van de medewerkers, zowel op persoonlijk als op carrièrevlak. Dit gebeurt aan de hand van de Academy, onder leiding van Stephanie Dujardin. De persoonlijke ontwikkeling van onze Finance Experts start al tijdens het rekruteringsproces  Het is vanaf dit eerste contact dat we inzetten op groei en persoonlijke ontwikkeling door in dialoog te gaan met onze sollicitanten en hun competenties en verwachtingen in kaart te brengen. Elke Finsider  krijgt ook een persoonlijk coachingteam aangewezen. Dit team gaat actief aan de slag met het groeipad van onze medewerkers. Het groeitraject wordt voortdurend aangepast aan de noden en de groei van onze medewerkers.

Benieuwd hoe jouw groeiverhaal als Finsider er zal uitzien. Klik dan zeker op de link hieronder. 

Ook interessant