De kracht van transformatie

Transformatie

Performante bedrijven en organisaties worden aangedreven vanuit duidelijke en geoptimaliseerde processen en systemen. Het is aangetoond dat de best presterende financiële teams openstaan voor continue technologische ontwikkelingen om hun rol goed te blijven vervullen. Met Finsiders zijn we ideaal geplaatst om bedrijven te ondersteunen zodat zij de uitdagingen van de toekomst binnen finance kunnen aangaan. In deze projecten wordt de focus gelegd op transformatie binnen de finance afdeling. In dit artikel gaan we dieper in op wat transformatie precies inhoudt.

Vanuit Finsiders focussen we op activiteiten die écht waarde toevoegen. Dit kan het verminderen van transactionele activiteiten zijn, standaardisatie en/of inzetten op data-analyse, automatisatie en robotisering. Transformatie bestaat in onze dienstverlening uit drie pijlers:

 

1. Proces- en systeemoptimalisatie

Verder bouwend op de beschikbare data en goed functionerende interne systemen, is het nuttig om financiële processen en systemen onder de loep te nemen en te optimaliseren. Op die manier blijven organisaties relevant en mee met de financiële transformatie.

Onder andere een up-to-date ERP-systeem en optimale financiële tools, maakt een organisatie wendbaar. Daardoor kan men verder stappen vooruit zetten als finance team en als future-proof onderneming.

 

2. Van data naar rapportering

Data is het nieuwe goud. Een gevolg daarvan is dat de interpretatie van data een grote kluif geworden is. Vaak is er geen gebrek aan innovatieve ideeën en mooie business cases rond data. Wel aan een organisatie die over de volle breedte beseft hoe data centraal staat in het succes.

Een manier om inzicht te geven in die grote hoeveelheid aan data, zijn goede rapporteringstools. Dit zijn echte ‘must haves’ in elke succesvolle organisatie. Een rapportagetool helpt je om de enorme hoeveelheid bedrijfsgegevens te structureren en inzichtelijk te maken. Deze tools integreren verschillende bronnen, zoals accounting, finance, HR, sales enzovoort en stellen je in staat om automatisch up-to-date KPI’s te verkrijgen, zodat je onmiddellijk tot de essentie komt en je strategie kan ontwikkelen of aanpassen.

 

3. De juiste inzichten en KPI’s

Organisaties worden geconfronteerd met een steeds complexere en sneller veranderende externe omgeving. Van de finance afdeling wordt verwacht dat zij zich kan aanpassen aan deze dynamiek. Zij moet de organisatie blijven voorzien van passend advies en van informatie die echt relevant is bij het nemen van beslissingen, waaronder KPI’s (Key Performance Indicators).

Ook finance moet zichzelf continu blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor toekomstige vragen. Finance kan een ideale sparringpartner zijn met de operationele departementen, met de juiste strategie en KPI’s achter de hand.

Nood aan een partner en/of ga zelf aan de slag

Bij Finsiders bieden we de juiste experten aan om organisaties te begeleiden in een transformatieproject. Gestoeld op de juiste ervaring en continue bijscholing geven onze Finsiders de gewenste ondersteuning in proces- en systeemoptimalisatie, rapportering en/of strategie. Wij zetten je volledig op weg. Daarnaast geven we je ook handvaten om transformatieprojecten in eigen handen te nemen. Naast operationele trainingen bieden we tal van opleidingen die jou en je team zelf aan de slag laten gaan. Heeft jouw bedrijf nood aan professionele begeleiding en/of ondersteuning in een tranformatieproject?

Ook interessant