CFO in de kijker: Peter Tytgadt (TH Group)

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
14 januari - 6 minuten
Peter Tytgadt

De uitdagingen binnen een finance team zijn heel divers en elke CFO heeft zijn eigen aanpak om hiermee om te gaan. Om jullie te inspireren zetten we elke maand een CFO in de kijker, die zijn kennis en  ervaring met ons deelt.

 

Welke rol ziet u voor het financieel departement van de toekomst?

In een steeds sneller veranderende bedrijfswereld zal het financieel departement zich moeten bijscholen en daarnaast een voortrekkersrol opnemen met betrekking tot innovatie en change-trajecten binnen de organisatie.

 

Uit welke tegenslagen heeft u het meest geleerd en wat?

Men leert sowieso het meest in extreme(re) periodes, waar risico’s, groter dan gebruikelijke, aan verbonden zijn: crisissen, ultrasnelle expansie, enzovoort. Er zijn drie zaken die ik intussen persoonlijk heb geleerd in deze moeilijke periodes.

Ten eerste moeten we beseffen dat iedereen fouten maakt. En dat is niet erg, zolang men er maar uit leert. Hoe belangrijker een te nemen beslissing, hoe meer betrokkenen die beslissing moeten onderschrijven: dat verkleint de kans op fouten.

Daarnaast moet men voldoende belang hechten aan de risk/reward-matrix: hoe hoger de risico’s, hoe groter de rewards moeten zijn. Bijkomend moet men ook effectief tot conclusies komen als het uitzicht op die rewards niet of onvoldoende aanwezig is, en ook in dat geval de gepaste acties daarvoor nemen.

Tot slot worden succes en falen door derden altijd uitvergroot en in beide gevallen is dat nadelig voor de toekomst. Hou hiermee voldoende rekening als je communiceert, maar waak er over dat je nooit een verkeerde voorstelling van een situatie geeft.

 

Hoe ziet voor u het finance departement van de toekomst eruit?

Het financieel departement moet een echte business partner zijn. We moeten de ideale partner zijn, binnen en buiten de onderneming, en rekening houden met het specifieke bevoegdheidsdomein en de verantwoordelijkheden van de afdeling, voor alle stakeholders. Het is zeker zo dat, om aan voorgaande te kunnen beantwoorden, continue aanpassingen en optimalisaties nodig zullen zijn.

Welke deze dan concreet zullen zijn zal vooral afhangen van de onderneming, de sector en andere omstandigheden. Ongetwijfeld zullen items zoals automatisatie, digitalisering, artificiële intelligence (AI), big data, en dergelijke meer een steeds prominentere rol op de agenda van het F&A departement (maar ook van andere afdelingen) krijgen.

 

Welke rol ziet u weggelegd voor de CFO van de toekomst?

Heel wat sectoren zullen in de nabije toekomst geconfronteerd worden met structureel wijzigende marktomstandigheden. Onder andere de manier waarop we als maatschappij naar één en ander kijken is aan het evolueren. Zeker in deze sectoren zal de CFO mee als architect moeten fungeren bij het uitwerken van nieuwe strategieën en herpositioneringsoefeningen om zijn onderneming een duurzame toekomst te bieden.

Om dergelijke veranderingstrajecten succesvol te maken, is ook de timing van de uitrolling ervan cruciaal. Om het als autoliefhebber en CFO in de automobielsector met een metafoor te verwoorden: waar de CEO de piloot zal zijn die de onderneming succesvol door deze “race” moet loodsen, zal de CFO de rol moeten opnemen van de ingenieur die de wagen (de onderneming) optimaal voorbereid voor die race.   

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de (nabije) toekomst als CFO?

Correct en tijdig kunnen inspelen op steeds snellere veranderingen en tegelijkertijd ook een stabiele work-life balance behouden.

 

Welke vaardigheden zijn essentieel voor een up-to-date finance expert?

Je wil betrouwbare medewerkers die steeds vooruit willen, daarbij actief meedenken en -werken, de capaciteiten hebben om hun technische vaardigheden bij te werken en ook continu het belang van de onderneming mee in beschouwing nemen. Cruciaal is dat deze medewerkers zich continue kunnen aanpassen aan wijzigende omstandigheden, maar zelfs dat ze een stuwende kracht zijn voor verandering en verbetering. De voorbije jaren, algemeen, steeds toenemende versnelling van evoluties zet uiteraard druk op de ketel voor alle betrokkenen. De mate waarin medewerkers beantwoorden aan het hiervoor beschreven profiel komt hierdoor ook steeds sneller tot uiting.

 

Bedankt, Peter, voor jouw inzichten! We wensen je dan ook veel succes in de verdere uitrol van jouw visie binnen jouw eigen team.

Vanuit Finsiders ondersteunen we ondernemingen met de financiële expertise van onze consultants. Heb je zelf nood aan ondersteuning in het finance team? Of kijk je zelf uit naar een carrière op jouw maat als finance expert? We helpen je graag op weg!

Ook interessant