Aan deze 5 topics mogen financials zich in 2023 verwachten

Verwachtingen financial 2023

Een nieuw jaar brengt altijd nieuwe resoluties met zich mee, maar wat kan je nu verwachten van 2023 als financial? Finsiders gooit vijf topics in de strijd die jou een stap verder kunnen helpen in 2023.

 1. Evolutie van ESG

ESG is al een tijdje hot topic en lijkt niet snel meer van de radar te verdwijnen. Meer dan een verplichting vanuit wetgevend perspectief wordt sustainability geïntegreerd in performance management. Hierdoor worden de prestaties van het bedrijf niet langer louter vanuit financieel perspectief bekeken, maar dus ook vanuit duurzaamheidsperspectief. ESG wordt zo, behalve een extern rapporteringsverplichting, een strategische pijler binnen elke organisatie. Een evolutie die zich de volgende jaren, afhankelijk van de verdere verplichting, alleen maar zal doorzetten.

 

2. Continu verandering

De stabiliteit en zekerheid van finance verdwijnt door een voortdurende staat van verandering. Waar vroeger een maandrapportering vergelijken met het vooropgesteld budget volstond, moet finance steeds sneller en met meer wendbaarheid de rapportering en ondersteuning aan de business realiseren. Dat wil zeggen dat de eigen referentiekaders continu in vraag moeten worden gesteld. Ook moet finance kunnen reageren op de actuele uitdagingen waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. Dat heeft impact op de processen, de tools, de organisatie en haar mensen. Finance moet meer dan ooit comfort vinden in onzekerheid.

 

3. Jacht op cash

Wanneer het economisch minder goed gaat, ligt finance wakker van de balans. Het is een terugkerend fenomeen in moeilijke(re) tijden. Als er iets dreigt verkeerd te lopen, kijkt men snel naar finance en dat is niet onterecht. De link met supply chain is er altijd, maar het klantenbeheer en de middelen die vastzitten bij de klanten, is iets dat finance ter harte moet nemen.

 

4. Kracht van treasury

Treasury krijgt meer macht als de economische en politieke situatie het toekomstbeeld wat minder duidelijk maakt. Financiering wordt duurder, het is minder eenvoudig om vreemde valuta in te dekken, net als de prijzen voor ruwe materialen, … Onzekerheid creëert opportuniteiten voor treasury. De zeer complexe problemen moeten kunnen worden vertolkt aan de business. Business controllers kunnen namelijk de treasury-positie van de organisatie mee versterken.

 

5. Risicodenken

Organisaties moeten vandaag voortdurend nadenken over potentiële risico’s, maar zouden ook de bijhorende opportuniteiten moeten zien. Finance heeft een leidende rol om risicodenken in de organisatie te integreren. Niet alleen om mogelijke gevolgen van een actie in te schatten, en hoe je die verzekert of mitigeert in de organisatie. Ook om na te denken op strategisch en operationeel vlak: waar zit ik geopolitiek met mijn bedrijf? Wat betekenen deze risico’s op de lange termijn? Bedrijven moeten hierover nadenken en deze risico’s, als nodig, opnemen in de strategische of operationele planning.

Wil je je kennis als financial in 2023 nog verder verruimen of je financeteam toegang geven tot opleidingen in lijn met hun job én interesses? Bij Finsiders Academy kan je terecht voor een ruim aanbod aan opleidingen. 

Ook interessant