Ondernemingscategorieën en hun verplichtingen in België

Simon en William

In België worden ondernemingen ingedeeld in vier categorieën, elk met specifieke administratieve verplichtingen en publicatievereisten. Deze indeling is gebaseerd op de rechtsvorm en de grootte van de onderneming, wat bepalend is voor het type jaarrekening dat moet worden opgesteld en gepubliceerd. Let op, want deze indeling is gewijzigd sinds 1 januari!

 

Zeer Kleine Vennootschappen

Deze categorie omvat natuurlijke personen, vennootschappen onder firma en gewone commanditaire vennootschappen met een maximale jaaromzet van €500.000 (exclusief BTW), die niet actief zijn in de financiële sector. Zij genieten van een uniek voordeel:

 • Mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren
 • Geen verplichting tot dubbel boekhouden
 • Geen wettelijke verplichting tot het opstellen en neerleggen van een jaarrekening
 • Houden wel een financieel dagboek, aankoopboek en verkoopboek bij
 • Stellen een inventaris op met beschrijving van de voorraden

Microvennootschappen 

Een microvennootschap overschrijdt maximaal één van de volgende criteria:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 10
 • Jaaromzet (excl. BTW): €900.000
 • Balanstotaal: €450.000

Bijkomende voorwaarden:

 • Mag geen moedervennootschap zijn
 • Alle vennoten moeten natuurlijke personen zijn

Verplichtingen:

 • Volledige boekhouding voeren
 • Jaarrekening opmaken volgens microschema
 • Beperkte toelichting met 5 specifieke staten

Opvallend is dat microvennootschappen niet verplicht zijn om hun omzetcijfer of aankoopkosten te rapporteren, tenzij ze dit vrijwillig doen.

 

Kleine Vennootschappen 

Een kleine vennootschap overschrijdt maximaal één van de volgende criteria:

 • Jaargemiddelde personeelsbestand: 50
 • Jaaromzet (excl. BTW): €11.250.000
 • Balanstotaal: €6.000.000

Verplichtingen:

Net als bij microvennootschappen is rapportage van omzet en aankoopkosten optioneel.

 

Grote Vennootschappen 

Deze restcategorie omvat alle ondernemingen die minstens twee van de grenzen voor kleine vennootschappen overschrijden.

Verplichtingen:

 • Volledige boekhouding voeren
 • Volledig jaarrekeningschema toepassen
 • Gedetailleerde balans en resultatenrekening
 • Verplichte rapportage van omzetcijfer
 • Uitgebreide toelichting voorzien
 • Aanstelling van een commissaris-revisor voor externe audit

Boost je boekhoudkennis nu! 

Ontdek onze Accounting Essentials cursus