D'Ieteren Lease: Procesoptimalisatie dankzij Finsiders

Brian met wagen

D'Ieteren Lease stapte in september 2022 over naar een nieuw ERP-systeem met hoge verwachtingen. De optimalisatie van bedrijfsprocessen stond centraal. Al snel bleek de realiteit anders. Het inboeken van facturen in het nieuwe systeem bleek aanzienlijk meer tijd te kosten dan in het vorige systeem. Dit resulteerde in een toenemende stapel facturen en werkdruk voor het finance team. De situatie werd onhoudbaar en er was dringend behoefte aan externe hulp op het gebied van financiële administratie.

Reddingsboei in nood 

Enter: Imke, #trotsefinsider, klaar om de uitdaging aan te gaan. In eerste instantie kwam Imke aan boord voor de financiële administratie van nieuwe auto's, maar al snel bleek dat het team moeite had met de extra werklast door het nieuwe systeem. Daarom breidde Imke's expertise zich al snel uit naar andere gebieden.

Samenwerking als sleutel tot succes 

Door de nauwe samenwerking met het team, slaagde Imke erin om processen te optimaliseren en de efficiëntie te verhogen. Haar kennis van de bedrijfsprocessen en de werking van D'Ieteren Lease bleek goud waard. Imke's rol breidde zich zelfs uit tot het analyseren van balansen om afwijkingen en fouten in het nieuwe systeem te identificeren. Deze analyses waren cruciaal voor het nemen van corrigerende maatregelen ter voorbereiding op een audit. 

De vruchten plukken van samenwerking 

De samenwerking tussen D'Ieteren Lease en Finsiders resulteerde in een aantal belangrijke voordelen: 

  • Verbeterde efficiëntie: Door gerichte ondersteuning en analyse werden processen geoptimaliseerd, wat leidde tot een aanzienlijke reductie van de facturatieachterstand. 
  • Versterkt vertrouwen en samenwerking: De succesvolle samenwerking creëerde een sfeer van vertrouwen en leidde tot waardevolle kennisuitwisseling tussen beide partijen. 
  • Persoonlijke en professionele groei: Imke en haar Finsiders collega's breidden hun vaardigheden en kennis aanzienlijk uit, terwijl D'Ieteren Lease kon blijven focussen op haar kernactiviteit. 
  • Klantgerichte mobiliteitsoplossingen: Dankzij de efficiëntere interne processen kon D'Ieteren Lease zich blijven richten op het ontwikkelen van topkwaliteit mobiliteitsoplossingen voor haar klanten. 

Heb jij nood aan financieel administratieve ondersteuning?

Ook interessant