Algemene fiscaal-juridische update

Op 1 januari 2024 gaat een grote fiscale hervorming in voege. Men spreekt over een hogere belastingvrije som, meer nettoloon overhouden en andere BTW-tarieven. Tijdens deze e-learning gaat Vincent Vercauteren, partner bij advocatenkantoor Tiberghien, in op de actualiteit en de circulaires die vanaf dan van toepassing zijn. 

 

  • Fiscaliteit & tax
  • 2 uur 30
  • € 295,00
Fiscaal juridisch
Algemeen
Voor wie
Praktisch

Algemeen

Op 1 januari 2024 gaat een grote fiscale hervorming in voege. Men spreekt over een hogere belastingvrije som, meer nettoloon overhouden en andere BTW-tarieven. Tijdens deze sessie gaat Vincent Vercauteren, partner bij advocatenkantoor Tiberghien, in op de actualiteit en de circulaires die vanaf dan van toepassing zijn. 

Voor wie

Deze opleiding is gericht op finance professionals die klaar zijn om een volgende stap te zetten en een breder helikoperzicht te krijgen over een organisatie. 

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Op 1 januari 2024 gaat een grote fiscale hervorming in voege. Men spreekt over een hogere belastingvrije som, meer nettoloon overhouden en andere BTW-tarieven. Tijdens deze e-learning gaat Vincent Vercauteren, partner bij advocatenkantoor Tiberghien, in op de actualiteit en de circulaires die vanaf dan van toepassing zijn. 

 

 

  • Fiscaliteit & tax
  • 2 uur 30
  • € 295,00