Update Autofiscaliteit

Vanaf 1 juli 2023 wijzigt de autofiscaliteit opnieuw grondig. Wat houdt dit concreet in voor jou organisatie? Je komt het te weten tijdens deze e-learning.

  • Fiscaliteit & tax
  • 2 uur
  • € 352,00
auto
Algemeen
Programma
Praktisch

Algemeen

Vanaf 1 juli 2023 wijzigt de autofiscaliteit opnieuw grondig. Er is nog een overgangsperiode tot 31/12/2024 voor wagens met CO2 uitstoot. Wat houdt dit concreet in voor jou organisatie? Je komt het te weten tijdens deze e-learning.

Programma

In deze e-learning gaan we dieper in op:

  • fiscale aftrekbaarheid van hybride wagens
  • fiscale aftrek van elektrische wagens
  • wat met wagens op fossiele brandstoffen?
  • tijdslijn met toekomstige fiscale gevolgen op wagens

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. 

De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Vanaf 1 juli 2023 wijzigt de autofiscaliteit opnieuw grondig. Wat houdt dit concreet in voor jou organisatie? Je komt het te weten tijdens deze e-learning.

  • Fiscaliteit & tax
  • 2 uur
  • € 352,00