Algemene voorwaarden bij Referral programma

Refer a friend

De onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van het aanbevelen van een kandidaat bij Finsiders:

 • De Aandrager komt enkel in aanmerking voor een referral fee indien het gaat om een vaste aanwerving van onbepaalde duur van potentiële kandidaten (“De voorgedragen kandidaat”). 
 • De voorgedragen kandidaat kan een vriend, kennis of familielid zijn. Het is de aandrager niet toegestaan om kandidaten aan te bevelen die hij niet kent.
  De aandrager komt in aanmerking voor een referral fee in de vorm van een waardebon van €500 en 100 Lifecoins.
 • De referral fee wordt toegekend aan de aandrager indien de voorgedragen kandidaat minstens 6 maanden in dienst blijft. Na de periode van 6 maand zal deze referral fee uitgekeerd worden. 
 • Er zal geen referral fee worden verstrekt indien een voorgedragen kandidaat wordt aangenomen maar eerste zes maanden van vaste tewerkstelling niet (volledig) doorloopt.  
 • Voor zover van toepassing wordt de belasting in verband met de referral fee betaald door de aandrager (door inhouding). 
 • Indien Finsiders niet in staat is de aangewezen referral fee te verstrekken, wordt een alternatief geschenk van gelijke waarde verstrekt waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.
 • De referral fee is geen permanent verworven recht. Wél bestaat de mogelijkheid om meerdere malen een referral fee te ontvangen voor meerdere kandidaten.
 • De aandrager komt niet in aanmerking voor de referral fee indien de voorgedragen persoon op de datum van voordracht, of in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van voordracht, reeds als actieve kandidaat in onze database geregistreerd stond of als de HR-dienst de gegevens van de voorgedragen persoon al heeft ontvangen, maar deze nog niet in zijn databank heeft ingevoerd.
 • Een kandidaat mag slechts één keer aan onze HR-dienst worden voorgedragen. Indien een kandidaat door meer dan één aandrager aan onze HR-dienst wordt voorgedragen, komt alleen de persoon die deze kandidaat als eerst aan onze HR-dienst heeft voorgedragen in aanmerking voor de referral overeenkomstig dit programma.
 • De voorgedragen persoon moet op de hoogte zijn gebracht en toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van zijn gegevens aan Finsiders. 
 • De aandrager aanvaardt dat Finsiders niet aansprakelijk is voor verliezen of vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik van de referral fee. 
 • Finsiders behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van het aanbevelen van vriend(en), of een deel ervan, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 • In geval van een geschil over deze algemene voorwaarden, de regels van dit programma, de handelswijze, de resultaten en alle andere zaken betreffende dit programma, is de beslissing van Finsiders maatgevend en wordt geen correspondentie of discussie aangegaan.
 • Finsiders neemt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele belasting of andere kosten die voortkomen uit het verstrekken van deze Referral Fee. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de Aandrager.
 • Op deze algemene voorwaarden en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan, is het Belgisch recht van toepassing, en de partijen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

 

Refer a lead

De onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van het aanbevelen van een kandidaat bij Finsiders:

 • De Aandrager komt enkel in aanmerking voor een referral fee indien het gaat om een project dat wordt binnengehaald door Finsiders (“Het voorgedragen project”). 
 • Het is de aandrager niet toegestaan om projecten / leads aan te bevelen die hij niet kent.
 • De aandrager komt in aanmerking voor een referral fee in de vorm van een waardebon tot wel €300 (50 euro per maand dat het project loopt, met een maximum van 6 maand).
 • De referral fee wordt toegekend aan de aandrager indien dit effectief leidt tot een getekende samenwerking tussen de klant en Finsiders.
 • Er zal geen referral fee worden verstrekt indien de voorgedragen lead niet leidt tot een effectieve samenwerking rond dit project.
 • Voor zover van toepassing wordt de belasting in verband met de referral fee betaald door de aandrager (door inhouding). 
 • Indien Finsiders niet in staat is de aangewezen referral fee te verstrekken, wordt een alternatief geschenk van gelijke waarde verstrekt waarvoor dezelfde algemene voorwaarden gelden.
 • De referral fee is geen permanent verworven recht. Wél bestaat de mogelijkheid om meerdere malen een referral fee te ontvangen voor meerdere projecten.
 • De aandrager komt niet in aanmerking voor de referral fee indien het voorgedragen project op de datum van voordracht, of in de 12 maanden voorafgaand aan de datum van voordracht, reeds als project in onze database geregistreerd stond of als de commerciële dienst de gegevens van de de klant en het project al heeft ontvangen, maar deze nog niet in zijn databank heeft ingevoerd.
 • Een project mag slechts één keer aan onze commerciële dienst worden voorgedragen. Indien een project door meer dan één aandrager aan onze commerciële dienst wordt voorgedragen, komt alleen de persoon die dit project als eerst aan onze commerciële dienst heeft voorgedragen in aanmerking voor de referral overeenkomstig dit programma.
 • De contactpersoon die instaat voor het project moet op de hoogte zijn gebracht en toestemming hebben gegeven voor de verstrekking van zijn gegevens aan Finsiders. 
 • De aandrager aanvaardt dat Finsiders niet aansprakelijk is voor verliezen of vorderingen die het gevolg zijn van het gebruik van de referral fee. 
 • Finsiders behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van het aanbevelen van projecten/leads, of een deel ervan, op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
 • In geval van een geschil over deze algemene voorwaarden, de regels van dit programma, de handelswijze, de resultaten en alle andere zaken betreffende dit programma, is de beslissing van Finsiders maatgevend en wordt geen correspondentie of discussie aangegaan.
 • Finsiders neemt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele belasting of andere kosten die voortkomen uit het verstrekken van deze Referral Fee. Deze verantwoordelijkheid ligt geheel bij de Aandrager.
 • Op deze algemene voorwaarden en eventuele niet-contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of hiermee in verband staan, is het Belgisch recht van toepassing, en de partijen vallen uitsluitend onder de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.