Cost Accounting: Essentials

In deze opleiding worden de basics van zowel gangbare als de meer doorgedreven kostprijsmethoden aangereikt. Aan de hand van uitgebreide oefeningen en casussen, worden de verschillende technieken aangebracht.

 • Controlling
 • 3 uur
 • € 590,00
ca
Algemeen
Programma
Voor wie
Praktisch
Docent

Algemeen

In deze e-learning worden de basics van zowel gangbare als de meer doorgedreven kostprijsmethoden aangereikt. Aan de hand van uitgebreide oefeningen en casussen, worden de verschillende technieken aangebracht.

Programma

Tijdens deze online worden volgende elementen behandeld:

 • Kostenbegrippen en kostprijscomponenten
 • Kostprijsberekening bij stukproductie
 • Kostprijsberekening en resultaatbepaling bij massaproductie
 • Activity based costing

Deze e-learning bevat zo'n 3 uur aan leermateriaal en enkele praktische voorbeelden in Excel.

Voor wie

Deze opleiding is gericht op:

 • (Business) controllers
 • Accountants
 • Financieel analisten
 • Finance managers
 • CFO's

Praktisch

De Lifeworx Academy staat voor permanente opleiding en begeleiding, waarbij een gezonde mix van theorie, casussen en opvolgmomenten essentieel is. De opleidingen worden ingericht als e-learnings, zodat je zelf op eigen tempo aan de slag kan met het leermateriaal. De e-learning is op elk moment online raadpleegbaar.

Je krijgt één jaar toegang tot ons online leerplatform, waar je het cursusmateriaal (video's, casussen, slides, naslagwerk, documentatie) kan raadplegen. Daarnaast worden ook heel wat praktische templates aangereikt.

Je kan zelfstandig aan de slag met het cursusmateriaal en alle informatie. Op geregelde tijdstippen wordt er een (online) opvolgmoment voorzien waarin de docent terugkoppelt naar de geziene leerstof, vragen beantwoordt en casussen bespreekt. 

Docent

Johan Theuninck is Handelsingenieur en heeft een ruime praktijkervaring als Business Controller binnen Suez Environment. Hij is tevens zaakvoerder van ERT - adviesbureau bedrijfsmanagement, en hogeschooldocent van vakken zoals cost & management accounting.

In deze opleiding worden de basics van zowel gangbare als de meer doorgedreven kostprijsmethoden aangereikt. Aan de hand van uitgebreide oefeningen en casussen, worden de verschillende technieken aangebracht.

 • Controlling
 • 3 uur
 • € 590,00