Je medewerkers inspraak geven in je organisatie: zo pak je het concreet aan

Profile picture for user simon.sileghem@lifeworx.group
Simon Sileghem
31 januari - 3 min. leestijd
Inspraak geven

Een belangrijk aspect van een gezonde organisatie, is het bieden van inspraak aan de medewerkers. Dit kan gedaan worden door middel van verschillende methoden, zoals medezeggenschapsraden, personeelsvertegenwoordiging, of regelmatige vergaderingen waar medewerkers hun ideeën en feedback kunnen delen.

 

Door inspraak te bieden, kan een organisatie genieten van de kennis en ervaring van haar medewerkers, en kan ze het vertrouwen en betrokkenheid van de medewerkers verhogen. Bovendien kan het ook leiden tot verbeteringen in de werkomgeving en efficiëntie van de organisatie.

 

Hoe pakken we het aan bij Finsiders

Bij Finsiders organiseren we op regelmatige basis het Innovation Board, waarbij we waardevolle input krijgen van onze consultants en interne experten rond belangrijke topics. Zo laten we onze Finsiders actief meebouwen aan onze organisatie én kunnen we onze werking verder optimaliseren naar de wens van onze Finsiders.

 

Tijdens de eerste sessie van het jaar bepalen de leden van het Innovation Board volledig zelf hoe hun kalender eruitziet. De Finsiders Innovation Boarders (FIB’ers) zitten elk jaar vijf keer samen en bereiden het topic voor elke sessie grondig voor. Zo kunnen ze al concrete ideeën voorleggen op het Innovation Board zelf, waar hun ideeën afgetoetst worden met een externe expert, die voor andere inzichten, kanttekeningen, en/of aanvullingen zorgt, en de Managing Director, die de haalbaarheid bespreekt en/of aanvullingen doet. Zo wordt het initiële idee van de FIB’ers niet onmiddellijk beneveld of onderdrukt door managementinbreng bij de conceptiefase van initiatieven.  

Thomas

Van debat naar actie

Het is belangrijk om te benadrukken dat inspraak alleen effectief is als er daadwerkelijk naar de feedback van medewerkers wordt geluisterd en er actie wordt ondernomen op basis van hun opmerkingen. Een organisatie moet dus een systeem hebben waar feedback op een efficiënte manier verzameld en geanalyseerd wordt, en waar actie wordt ondernomen.

 

Na afloop van de sessies wordt een verslag opgemaakt door de voorzitter en worden de voorstellen verder uitgewerkt. Na finalisatie worden deze adviezen of FIB-voorstellen gedeeld met alle Finsiders, die daarop hun feedback of goedkeuring kunnen delen. Met deze feedback wordt het plan ofwel afgekeurd, doorgevoerd of bijgestuurd waar nodig. Zo krijgt iedereen die dat wil op het einde van de rit inspraak in onze organisatie. 

Ben jij op zoek naar een werknemer die naar je luistert? Bij Finsiders zijn we een en al oor!